โลโก้เว็บไซต์ โครงการ Speexx ประจำปีการศึกษา 2564 | ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

โครงการ Speexx ประจำปีการศึกษา 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 ตุลาคม 2564 โดย นฤวร แสนสุรินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 1640 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินโครงการ Speexx สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564

 

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ

ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

 

กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา

- นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 61 (หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี)

- นักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 60 (หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตร์ 5 ปี)

- นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 63 (หลักสูตรเทียบโอน 4 ปี)

- นักศึกษาชั้นปีที่ 3 รหัส 62 (หลักสูตรเทียบโอน ครุศาสตร์ 5 ปี)

 

นักศึกษาติดตามข้อมูลข่าวสาร กำหนดการ รายชื่อผู้มีสิทธิ์ ผ่านทางเว็บไซต์หลัก

https://speexx.co.th/rmutl/

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา