โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

โครงการ Speexx ประจำปีการศึกษา 2564
อังคาร 12 ตุลาคม 2564

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินโครงการ Speexx สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564   ระยะเวลาการดำเนินโครงการ ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565   กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา - นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 61 (หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี) - นักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 60 (หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตร์ 5 ปี) - นักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 63 (หลักสูตรเทียบโอน 4 ปี) - นักศึกษาชั้นปีที... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา